joulukuu 2019

Tämä tarina ei kerro minusta. Tämä tarina kertoo ihmisistä, joita olen elämäni aikana kohdannut – työssä, lähipiirissäni ja niistä muista ihmisistä, jotka ovat minulle tarinansa halunneet kertoa. En koskaan voi […]

Eloton sosiaalityön muovaajana

Vaikka sosiaalityö on työtä ihmisten kanssa, kohtaamisia ja keskusteluja, sosiaalityötä muovaavat myös elottomat asiat. Olenkin pohtinut viimeisinä kahtena viikkona, miten eloton vaikuttaa sosiaalityöhön, siihen liittyviin kohtaamisiin ja sosiaalityön tiedon muodostukseen. […]

Uuden pääministerimme taustojen uutisoinnin myötä olen viime päivinä pohtinut omaa perhettäni ja sitä, miten se ja käsitykseni siitä on 43 vuoden aikana muuttunut.  Synnyin perheeni ensimmäisenä lapsena. Niin rakastettuna, vaikka […]